Site icon Thực Phẩm Hải Phòng

Cá lanh một nắng

Cá lanh là cá sống ở tầng đáy vùng biển ấm ven bờ, do vậy cá được đánh bắt ven bờ, ngắn ngày, không dùng hoá chất bảo quản. Cá ăn các loại phù du và cá nhỏ khác. Thịt cá lanh trắng, ngọt, thơm, có thể chế biến nhiều món ăn hấp dẫn và tốt cho sức khoẻ.

Exit mobile version