Site icon Thực Phẩm Hải Phòng

Cá mối một nắng

Cá mối là cá biển, thân dài. Ưu điểm của cá mối là thịt trắng, thơm và rất ngọt. Đây là loại cá có thể đánh bắt quanh năm, gần bờ nên tươi và không có chất bảo quản.

Exit mobile version