Site icon Thực Phẩm Hải Phòng

Cá nhâm một nắng

Cá nhâm hay còn gọi là cá trích thường sống thành đàn lớn, hàng triệu con, bao phủ cả một vùng biển hàng chục km2. Thịt cá nhâm trắng, lành, ít tanh, ít mỡ. Cá trích sốt cà là món ăn ngon có tiếng.

Exit mobile version